Nech si zdát

Nech si zdát

Proudy slané vody v kapesníku, z rozkvetlého sadu zbyla pláň,
přišli jsme zaplatit naší velké lásce daň.
Dnešní data na předvolánkách, co soud po lidech posílá,
našemu manželství mnoho času nezbývá.

Kam zmizely naše velké plány, kam se ztratil ten náš pěknej vztah,
dnes nám zbylo z toho velmi málo, snad jen strach.
Líčit, jak to bylo, strašně bolí, jak to říct a vlastně neříct nic,
na co sypat čerstvé rány solí, ať bolí víc.

Nech si zdát o tažných ptácích, co se z dálek ve dvou vracejí.
Nech si zdát, že se vrátím i já zpátky s novou nadějí.

Po třech letech a snad šesti týdnech více než o pět let dospělí
nestačíme se divit, kam jsme dospěli.
Nazval jsi to sňatkem z nerozumu, kdo ti řekl, že ho víc teď máš,
marně kreslíš nad svou hlavou svatozář.

Nech si zdát o tažných ptácích, co se z dálek ve dvou vracejí.
Nech si zdát, že se vrátím i já zpátky s novou nadějí.