Kdo má počernú galánku

Kdo má počernú galánku

Kdo má počernú galánku, ligotala se hvězdička, anjel moj
Kdo má počernú galánku, ten má pokojnú myšlenku
Ligotala sa hvězdička, anjel moj.

Ale já mám popelavú, ligotala sa hvězdička, anjel moj
Ale já mám popelavú a to trápí moju hlavu
Ligotala sa hvězdička, anjel moj.

Milá, milá, milenučká, ligotala sa hvězdička, anjel moj
Milá, milá, milenučká, aká bude večeřička
Ligotala sa hvězdička, anjel moj.

Přiložíme líce k lícu, ligotala se hvězdička, anjel moj
Přiložíme líce k lícu, pozdravíme večernicu,
Ligotala se hvězdička, anjel moj.