2007-04-porta-slezsko-ostravsky-hrad-ostrava

Porta – Slezsko-ostravský hrad – Ostrava